Thời sự - Xã hội

Châu Phú tổng kết nhiệm vụ Tổ chức ủy quyền thu BHXH, BHYT và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

10:55 26/03/2023

    

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Tổ chức ủy quyền thu BHXH, BHYT năm 2022 và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc BHXH huyện và các Tổ chức dịch vụ được ủy quyền thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

 

 

Toàn huyện Châu Phú hiện có 04 Tổ chức dịch vụ thu, với 57 nhân viên và 106 cộng tác viên tham gia thu BHXH, BHYT. Năm 2022, Bảo hiểm xã hội huyện đã tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền tải kịp thời các thông tin về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; nhân viên thu trên địa bàn có nhiều tâm huyết, nhiệt tình với công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT nên kết quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tăng nhanh.

Tính đến 31/12/2022, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện là 2.660 người, đạt 52,86% so với chỉ tiêu BHXH tỉnh giao, xếp hạng 2 toàn tỉnh, đạt 71,89% so với chỉ tiêu UBND huyện giao (trong đó, Đại lý thu vận động phát triển mới và duy trì tiếp tục được 2.313 người tham gia BHXH tự nguyện đạt 45,61% chỉ tiêu được giao). Số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 177.201 người, đạt 94,31% so với chỉ tiêu BHXH tỉnh giao, đạt 93,43% chỉ tiêu UBND huyện giao, chiếm khoảng 88,75% dân số tham gia BHYT (trong đó, Tổ chức dịch vụ thu vận động phát triển mới và duy trì được 93.750 người tham gia BHYT, với số tiền thu 57.347.538.270 đ đạt 82,29% chỉ tiêu được giao).

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Minh Đức – Giám đốc BHXH huyện Châu Phú đề nghị: “Trên cơ sở chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, năm 2023, các Tổ chức dịch vụ thu tiếp tục phấn đấu làm tốt vai trò được ủy quyền, liên tục cập nhật những chính sách, quy định mới trong Luật BHXH, Luật BHYT. Nhân viên, cộng tác viên Tổ chức dịch vụ thu khai thác danh sách hộ gia đình do BHXH huyện cung cấp, phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể, ban ấp trực tiếp đến hộ dân để tuyên truyền, vận động tham gia mới. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thường xuyên báo cáo những vấn đề phát sinh về BHXH huyện để có giải pháp giải quyết kịp thời. Giám đốc BHXH huyện kêu gọi toàn thể nhân viên, cộng tác viên Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình năm 2023”.

 

Dịp này, có 03 nhân viên, cộng tác viên đạt thành tích tốt trong công tác thu BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện năm 2022 đã được BHXH huyện biểu dương và khen thưởng.

 

Trúc Mai

các tin khác