Thời sự - Xã hội

Châu Phú: kiểm tra hồ sơ phong trào "TDĐKXDĐSVH" các xã, thị trấn năm 2023

10:26 14/11/2023

    

Từ ngày 14-17/11/2023, Ban Chỉ đạo phong trào huyện sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ phong trào "TDĐKXDĐSVH" các xã, thị trấn năm 2023. Địa điểm kiểm tra tại Phòng Văn hóa thông tin huyện Châu Phú.

 

        

        Theo đó, các xã, thị trấn sẽ chuẩn bị hồ sơ minh chứng gồm các nội dung như: thực hiện quy trình bình xét, phân loại các danh hiệu văn hóa năm 2023; hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện (trong đó gồm có hồ sơ Ban Chỉ đạo, hồ sơ Ban vận động và hồ sơ của Tổ). Ngoài các hồ sơ trên, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn còn phải chuẩn bị hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện tiêu chuẩn khóm, ấp văn hóa (theo mẫu 06) và lưu trữ đầy đủ các hồ sơ khác liên quan đến phân loại gia đình văn hóa năm 2023.

       

     Việc kiểm tra hồ sơ nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2023 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần cho công tác quản lý Nhà nước về gia đình tại cơ sở ngày càng được nâng cao và đi vào thực chất hơn./.

Kim Thúy

các tin khác