Thời sự - Xã hội

Kết quả thực hiện Kế hoạch 40 về lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè

08:06 26/05/2023

    

Để triển khai thực thiện có hiệu quả Kế hoạch số 40 của Ban Dân vận huyện uỷ về việc lập lại trật tự lòng, lề đường vỉa hè, góp phần tạo vẻ mỹ quan nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây.

 

 

Thời gian qua, được sự thống nhất của thường trực Đảng uỷ, Khối dân vận xã Thạnh Mỹ Tây đã xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND xã, các ngành, đoàn thể, các ấp thực hiện lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè đường tỉnh 945 (cũ) đi qua địa bàn các ấp của xã, gồm: Thạnh Hoà, Mỹ Bình, Tây An, Bờ Dâu, Long Châu và Ba Xưa. Theo số liệu rà soát, thống kê; xã đã triển khai thực hiện kẻ vạch số hộ có vật kiến trúc nằm trong phạm vi phải di dời toàn tuyến là 404 hộ, trong đó số hộ phía trên bờ là 239 hộ và phía bờ kênh là 165 hộ.

 

Đến nay, địa phương đã triển khai thực hiện tháo dỡ, di dời được 305/404 mái che, hàng rào, nhà ở chiếm tỷ lệ 75,49%, trong đó đã thực hiện di dời được 68 hàng rào tạm, 51 hàng rào kiên cố, 153 mái che tạm, 32 mái che kiên cố và 01 căn nhà v.v.. vào vị trí đúng quy định.

Căn cứ vào nội dung kế hoạch đã ban hành; đối với những hộ chưa thực hiện, UBND xã tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có hàng rào, mái che, chướng ngại vật xây cất vượt mức qui định, phải thực hiện tự tháo dỡ, di dời v.v… Đồng thời tổ chức thông báo thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh xã về thời gian thực hiện, các nội dung lập lại trật tự lòng, lề đường, thông tin rõ về trách nhiệm của người dân trong việc tự giác chấp hành các quy định lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và thực hiện các nội dung của công trình theo quy định. Qua đây nhằm góp phần tạo đường thông, hè thoáng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, làm thay đổi diện mạo mới của xã ngày càng khang trang và phát triển.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác