Thời sự - Xã hội

Châu Phú: Hội nghị triển khai Luật phòng, chống tham nhũng

12:37 17/09/2023

    

UBND huyện Châu Phú vừa tổ chức Hội nghị triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản của Trung ương, tỉnh liên quan đến việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cho khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị.

 

 

 

 

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Thanh tra tỉnh An Giang triển khai các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, bảo đảm thống nhất nhận thức về nội dung, những điểm chung và những điểm mới; quy định về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

 

Qua hội nghị giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của các tổ chức, cá nhân liên quan cho cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, nâng cao tầm hiểu biết, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và công dân trong việc nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

 

Mỹ Ngân

các tin khác