Thời sự - Xã hội

Châu Phú tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận

01:41 07/04/2024

    

Ngày 05/4/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú tổ chức hội nghị lần thứ XII, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Đặng Văn Hập – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Châu Phú chủ trì hội nghị.

 

 

Hội nghị đã thông qua các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm: Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú và Ban thường trực khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngoài ra, hội nghị cũng đã thông qua báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

 

Hội nghị đã phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, đa số đại biểu đều thống nhất cao với các dự thảo. Tuy nhiên, có các ý kiến góp ý vào các dự thảo báo cáo chính trị Mặt trận huyện, tập trung vào các nội dung: tập trung thực hiện các khâu đột phá, nhất lá khâu đột phá Mặt trận ứng dụng công nghệ thông tin; xem xét đối tượng được xét căn nhà Đại đoàn kết; quan tâm công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng mô hình học tập, xã hội học tập….

 

Kết luận hội nghị, ông Đặng Văn Hập - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Châu Phú, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu hội nghị; giải thích làm rõ một số nội dung đại biểu đặt ra, đồng thời ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của đóng góp các đại biểu. Đồng thời, mong muốn các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến vào văn bản và gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để Ban Thường trực tổng hợp ý kiến gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.​

 

Đặng Trang

các tin khác