Thời sự - Xã hội

Châu Phú họp HĐND chuyên đề

12:18 30/12/2023

    

Chiều ngày 29/12/2023, Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp lần thứ mười một chuyên đề nhằm thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Phú Tân, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Phước Nên, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; ông Đặng Văn Hập, Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Châu Phú và các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã về dự.

 

 

Bà Lê Thị Hải Âu, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Phú khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Phạm Hồng Phước, Trưởng Ban kinh tế-xã hội đồng chủ tọa kỳ họp.

 

Kỳ họp HĐND huyện Châu Phú khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 chuyên đề sẽ diễn ra 1 buổi nhằm thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021-2026 với lý do chuyển công tác khác.

Kỳ họp diễn ra với các nội dung sau: Thường trực HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp; Chủ tịch UBND huyện thông qua tờ trình về việc miễm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021-2026; Ban pháp chế HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra đối với tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021-2026; thường trực HĐND huyện thông qua tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu để thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu do HĐND bầu tại kỳ họp; Ban kiểm phiếu tiến hành quy trình bầu miễn nhiệm và công bố kết quả bầu; Chủ tọa kỳ họp thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tại kỳ họp các đại biểu được triệu tập đã tiến hành thực hiện bầu cử tín nhiệm trên phiếu bầu gồm 2 khung đồng ý và không đồng ý. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử về phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ để đại biểu đánh dấu vào phiếu bầu cho phù hợp. Kết quả tại kỳ họp các đại biểu đã đánh dấu vào phiếu bầu đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú đối với ông Nguyễn Thanh Lâm và ông Nguyễn Văn Bé Tám nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau một buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm kỳ họp lần thứ mười một chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

 

Phước Nổi

các tin khác