Thời sự - Xã hội

ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP CẤP HUYỆN LẦN THỨ II NĂM 2022

09:20 13/08/2022

    

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Châu Phú về việc triển khai thực hiện “Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022”.

Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú tiến hành họp Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện lần thứ II năm 2022. Hội đồng tiến hành đánh giá sản phẩm Khô ếch của Hợp tác xã sản xuất – Thương mại – Dịch vụ - Chăn nuôi ếch Khánh Hòa xã Khánh Hòa và Bánh bò Thốt nốt của Cơ sở Thủy Tiên xã Mỹ Đức.

 Qua một buổi làm việc khẩn trương, Hội đồng đánh giá cấp huyện đã đánh giá, xếp hạng sản phẩm Khô ếch của Hợp tác xã đạt tiêu chuẩn 3 sao. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã góp ý để Hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ, Phòng Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu UBND huyện đề nghị đánh giá phân hạng cấp Tỉnh.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác