Thời sự - Xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19

11:53 30/09/2021

    

Hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều địa bàn huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và HSSV phải thực hiện việc học trực tuyến, do đó nhiều HSSV gặp khó khăn trong việc xin giấy xác nhận của nhà trường đang theo học để làm thủ tục vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QÐ-TTg. Để tạo điều kiện cho HSSV thuộc đối tượng nêu trên tiếp tục được vay vốn để đóng học phí, mua sắm sách vở, phương tiện học tập, NHCSXH chi nhánh tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 629/NHCS-KHNV ngày 21/9/2021 về việc tạo điều kiện cho HSSV vay vốn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

 

Responsive image
 

Theo đó, NHCSXH chi nhánh tỉnh yêu cầu Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện tham mưu cho UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện, thành phố có văn bản chỉ đạo:

+ Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn để giải quyết thủ tục, hồ sơ vay vốn cho HSSV và người vay vốn đảm bảo tính chính xác, kịp thời; không để HSSV đủ điều kiện nhưng chậm được vay vốn ảnh hưởng đến tiến độ học tập.

+ UBND cấp xã, các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV thực hiện bình xét, xác nhận đối tượng vay vốn đảm bảo công khai đúng quy trình, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người vay vốn nhận tiền vay kịp thời.

+ Yêu cầu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề trên địa bàn (nếu có) tạo điều kiện để cung cấp kịp thời bản chính giấy xác nhận theo hình thức trực tuyến hoặc qua đường bưu điện cho các HSSV đang theo học tại trường. Trong trường hợp nhà trường không thể cung cấp kịp thời bản chính giấy xác nhận cho HSSV trong thời gian giãn cách xã hội hoặc thực hiện học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, HSSV liên hệ với nhà trường để được gửi trước bản chụp giấy xác nhận (bản scan/ảnh chụp có dấu đỏ) qua hòm thư điện tử của nhà trường gửi đến hòm thư điện tử của NHCSXH nơi cho vay và hòm thư của HSSV, cụ thể như sau:

Nơi gửi là hòm thư điện tử nhà trường để thực hiện cấp Giấy xác nhận cho HSSV.

          Tiêu đề: Giấy xác nhận vay vốn HSSV (họ và tên HSSV, mã số sinh viên).

          Nội dung gửi cần ghi rõ họ và tên người gửi, chức vụ công tác, số điện thoại liên hệ, kèm theo file PDF hoặc file ảnh (có chữ ký, đóng dấu của nhà trường) trên giấy xác nhận.

          Nơi nhận là hòm thư điện tử của NHCSXH nơi cho vay, đồng thời gửi vào hòm thư điện tử HSSV.

         HSSV/người vay vốn tại địa bàn huyện Châu Phú liên hệ hòm thư điện tử của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Phú với địa chỉ: nhcsxhcp@gmail.com.

          Sau khi nhận được file giấy xác nhận (bản scan/ảnh chụp có dấu đỏ) NHCSXH nơi cho vay in giấy xác nhận để làm thủ tục giải ngân theo quy định và lưu trữ hồ sơ vay vốn. Ngay sau khi nhận được bản chính giấy xác nhận của nhà trường, HSSV hoặc gia đình HSSV phải gửi lại NHCSXH nơi cho vay để bổ sung lưu hồ sơ tại bộ phận Kế toán theo quy định.

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để tránh nguy cơ lây nhiễm khi trực tiếp tiếp xúc, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Phú khuyến khích người vay vốn đề nghị nhận tiền vay bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản thẻ hoặc tài khoản thanh toán cá nhân của người vay để trang trải chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, đóng học phí cho HSSV hoặc chuyển vào tài khoản nhà trường để trả học phí.

Trúc Mai

các tin khác