Thời sự - Xã hội

Triển khai đến hộ dân thực hiện đăng ký thủ tục khai tử cho người chết

05:14 29/11/2022

    

Ngày 28/11/2022, UBND xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức triển khai kế hoạch trong lực lượng Công an các Hội đoàn thể, công chức Tư pháp-Hộ tịch và ban ấp phối hợp đến từng nhà hộ dân thực hiện đăng ký thủ tục khai tử cho người chết trên địa bàn xã.

Để giải quyết triệt để vấn đề nêu trên, nhằm đưa hoạt động đăng ký khai tử vào nề nếp, phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về dân cư… Theo đó, xã Thạnh Mỹ Tây đã tích cực, chủ động tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong việc thực hiện thủ tục đăng ký khai tử theo đúng quy định. Qua đây nhằm giúp cho lực lượng công an, cán bộ tư pháp – hộ tịch, ban ấp nắm bắt kịp thời thông tin về người chết, để vận động gia đình đi đăng ký khai tử. Đảm bảo thực hiện cải cách thủ tục đăng ký khai tử theo hướng đơn giản nhất để người dân dễ dàng thực hiện. Theo đó, cải cách các thủ tục hành chính có liên quan đến khai tử, để tạo thuận lợi cho người dân cũng như phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước như: liên thông thủ tục đăng ký khai tử với thủ tục xóa đăng ký thường trú, liên thông thủ tục đăng ký khai tử với thủ tục về bảo hiểm xã hội v.v… Các thủ tục hành chính này được thực hiện nhằm xác định tình trạng nhân thân của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và thực hiện quản lý dân cư, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương nói riêng và của đất nước nói chung.

 

Nguyễn Kim

các tin khác