Thời sự - Xã hội

Châu Phú: Tiếp đoàn kiểm tra, giám sát việc xây dựng nông thôn mới tại huyện

03:58 13/09/2023

    

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các nội dung thành phần, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại huyện Châu Phú.

 

Tiếp và làm việc với đoàn có; bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các ngành huyện có liên quan và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Sau khi khảo sát thực tế một số dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Phú, Đoàn có đã buổi làm việc với các ngành chức năng huyện.

 

Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Huỳnh Văn Tính báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Theo đó, đến nay huyện Châu Phú có 8/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội huyện có bước phát triển khá, diện mạo các xã từng bước được cải thiện, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được láng nhựa, bê tông ngày càng nhiều tạo thuận lợi cho việc đi lại sinh hoạt và sản xuất; trường học ngày càng khang trang, sạch đẹp, chất lượng giáo dục có bước phát triển khá; đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến của các ngành chuyên môn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt; chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đề ra giải pháp phù hợp thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Đồng thời, phân bổ, định hướng và đẩy nhanh việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đối với các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết việc làm, giảm nghèo, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cũng như đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn….

 

 

Mỹ Ngân

các tin khác