Thời sự - Xã hội

Giải ngân vốn vay cho hộ dân trên địa bàn xã Khánh Hòa

09:14 23/06/2022

    

Ngày 22/06/2022, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Phú phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa tổ chức họp giao ban giải ngân vốn vay cho các hộ dân trên địa bàn xã.

Trong đợt giao ban kỳ này, các tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm đã nêu lên những khó khăn trong quá trình thu lãi và thu tiết kiệm của các hộ vay, những hộ rời bỏ địa phương đi làm ăn xa không về nhà gây khó khăn khi thu, … Dịp này, ngân hàng chính sách huyện giải ngân cho 37 hộ vay các chương trình hộ thoát nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh mội trường nông thôn, giải quyết việc làm; học sinh sinh viên mua máy tính; hộ thoát nghèo với tổng số tiền 1.232.000.000 đồng. Thông qua đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân có điều kiện chăm lo cho các con ăn học, làm kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

Tú Trang

các tin khác