Thời sự - Xã hội

Châu Phú: 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế

09:37 15/05/2024

    

Thời gian qua, ngành Y tế huyện Châu Phú đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì, giữ vững đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đơn vị cũng đã không ngừng nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

 

 

 

 

Kết quả phúc tra, đánh giá của Sở Y tế An Giang, năm 2023, 13/13 xã, thị trấn trong huyện đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định 1300/QĐ-BYT.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, ngành Y tế huyện sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới, đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị, nhân lực thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân tại các xã, thị trấn. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của địa phương về công tác chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh có hiệu quả trong cộng đồng. Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân có chất lượng cao đến tận người dân. Phấn đấu duy trì và đạt số điểm ngày càng cao trong thực hiện các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

 

Trúc Mai

các tin khác