Thời sự - Xã hội

Châu Phú: Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản

04:57 23/09/2023

    

Chiều ngày 22-9, tại Nhà Văn hóa xã Mỹ Đức, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh tổ chức buổi tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản cho chủ cơ sở và người lao động tham gia sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông thủy sản trên địa bàn 03 xã Mỹ Đức, Mỹ Phú và Khánh Hòa.

 

 

 

Tham gia tập huấn, các đại biểu được triển khai, phổ biến một số điều của các văn bản vi phạm pháp luật như: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, ngày 17/6/2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Văn bản hợp nhất số 03/VNHN-BNNPTNT, ngày 23/02/2023, quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 24/2019/TT-BYT, ngày 30/8/2019, quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định số 111/2021/ NĐ-CP, ngày 09/12/2021 về nhãn hàng hóa; Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT, ngày 20/12/2021, quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hướng dẫn về các mối nguy an toàn thực phẩm; bảo quản thực phẩm an toàn; xây dựng và thiết lập hệ thống tự kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm tại cơ sở thủy sản; yêu cầu đối với cơ sở chế biến sản phẩm động vật…

Qua đó nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến chủ cơ sở và người lao động tham gia sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông thủy sản trên địa bàn huyện về nội dung các văn bản vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp. Từ đó tuân thủ chấp hành, thực hiện nghiêm quy định pháp luật của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.

 

Trúc Mai

các tin khác