Thời sự - Xã hội

Châu Phú khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức GDQPAN đối tượng 4 đợt 02

04:56 10/07/2024

    

Sáng ngày 08/7/2024; Hội đồng GDQPAN huyện Châu Phú khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức GDQPAN đối tượng 4 đợt 02 năm 2024.

 

 

 

        Đến dự có Thượng tá Ngô Văn Chệt - Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; ông Võ Hiếu Hậu- Phó Trưởng Ban Tổ Chức huyện uỷ; ông Đỗ Thanh Phong- Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; ông Lê Cao Trí- Giám đốc Trung tâm Văn hoá- Thể thao và Truyền thanh.

 

       Tham dự lớp học là các học viên đến từ các cơ quan ban ngành đoàn thể và các xã thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú. Trong 04 ngày học tập các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề: Về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; về phòng, chống Chiến lược “ Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt Nam; về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Luật dự bị động viên; Chủ quyền của Việt Nam đối với Vùng đất Tây Nam.

       

        Phát biểu tại buổi khai giảng Thượng tá Ngô Văn Chệt- Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện yêu cầu: “Tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng làm cho hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân hiểu sâu về đường lối chủ trương chính sách của Đảng và luật pháp của nhà nước trong sự nghiệp đổi mới; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, từ đó để các học viên tiếp thu và áp dụng thực tế trên từng lĩnh vực công tác tại các đơn vị”.

 

       Ngay buổi lễ khai giảng các học viên được Trung tá Trần Văn Sơn- Phó Bí thư Đảng uỷ- Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai quán triệt chuyên đề về Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh./.

 

Nhẫn Nguyễn

các tin khác