Thời sự - Xã hội

Ban Dân vận Tỉnh ủy tuyên truyền công tác dân vận tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2023

08:34 15/03/2023

    

Sáng ngày 14-3, tại Hội trường Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác dân vận tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các cán bộ khối vận, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội; trưởng hoặc phó ấp và nông dân tiêu biểu các “xã nông thôn mới” và “nông thôn mới nâng cao” ở địa bàn các xã Thạnh Mỹ Tây, Bình Long và Bình Mỹ.

 

 

Tại đây, các đại biểu được triển khai 02 chuyên đề gồm: Chuyên đề về các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn trong xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao theo văn bản của Trung ương, của tỉnh; kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai Chương trình giai đoạn 2021 - 2025. Chuyên đề về “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới” trong tình hình mới.

 

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa công tác vận động và tổ chức sâu, rộng các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng nông thôn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện đề ra.

 

Trúc Mai

các tin khác