Thời sự - Xã hội

Toạ đàm triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Chỉ tiêu 13.5

03:36 25/05/2023

    

Ngày 24/05/2023, Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang tổ chức buổi toạ đàm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Chỉ tiêu 13.5 cho hơn 30 thành viên Tổ khuyến nông cộng đồng là các tổ trưởng, tổ phó, đại diện thành viên Hợp tác xã Hưng Điền cùng tham dự, điểm tại văn phòng ấp Thạnh Hoà, xã Thạnh Mỹ Tây.

 

 

 

Tại đây, cán bộ Trung tâm khuyến nông tỉnh cũng đã triển khai các nhiệm vụ của Tổ khuyến nông cộng đồng và tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các hoạt động cụ thể như: Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập và phát triển Hợp tác xã (tư vấn: thành lập, xây dựng Điều lệ và tổ chức hoạt động, xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hợp tác, cung cấp thông tin - kết nối thị trường ...); Tổ chức quản lý sản xuất, chuyển đổi số, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới v.v….

 

Thông qua buổi toạ đàm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông ở tại địa phương trên cơ sở kiện toàn mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng. Để qua đó, các thành viên trong Tổ khuyến nông cộng đồng có dịp trao đổi kinh nghiệm, trên thực tiễn những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, đề xuất nhiều vấn đề có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, quy chế hoạt động cụ thể để tổ khuyến nông áp dụng thực tế một cách hợp lý, từ đó giúp cho mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả hơn.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác