Thời sự - Xã hội

Bình Thủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023

04:52 20/01/2023

    

Công đoàn cơ sở xã Bình Thủy phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Bà Bùi Thị Ngọc Lê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và bà Dương Thị Hồng Nhị - Chủ tịch Hội LHPN xã, Chủ tịch CĐCS xã cùng chủ tọa hội nghị.

      

       Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ, công chức trong việc thực hiện Nghị quyết chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2022 và thực hiện chính sách chăm lo vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động. Đồng thời chấn chỉnh những hạn chế tồn tại trong công tác chuyên môn của từng bộ phận, nhằm khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội của UBND xã năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo công tác thi đua năm 2022; báo cáo kinh phí hoạt động năm 2022 và chi tiêu nội bộ năm 2023 và báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;...

        

         Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung báo cáo, trong đó tập trung cao vào các nội dung quy định tại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ thăm hỏi, nhằm góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ của xã và Công đoàn trong năm 2023./.

 

Kim Thúy

các tin khác