Thời sự - Xã hội

UBND huyện Châu Phú triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm 2024

09:50 19/01/2024

    

Sáng ngày 18-1, UBND huyện Châu Phú vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm 2024.

 

 

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Phú Tân và Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên chủ trì hội nghị.

 

 

Năm 2024, UBND huyện Châu Phú đề ra 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, đầu công việc cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2024. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và thúc đẩy liên kết vùng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động các nguồn lực cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới; thực hiện xả lũ các vùng sản xuất 03 vụ trên địa bàn huyện; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Năm 2024, huyện phấn đấu tổng giá trị khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 9.265 tỷ đồng; khu vực công nghiệp đạt 2.479 tỷ đồng; khu vực xây dựng đạt 1.154 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt 526.162 tấn; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 216 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 71,5 triệu đồng;…

 

Mỹ Ngân

các tin khác