Thời sự - Xã hội

Châu Phú: hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên trên địa bàn huyện

02:19 28/05/2024

    

Sáng ngày 28-5, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Huyện đoàn Châu Phú phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ An Giang vừa tổ chức lớp tập huấn kiến thức về triển khai các văn bản pháp luật về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên trên địa bàn huyện Châu Phú.

 

 

Tham gia lớp tấp huấn có khoảng 70 đại biểu là đoàn viên, thanh niên, các Khuyến công viên các xã, thị trấn, các thanh niên có các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong huyện.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe đại diện Sở khoa học và Công nghệ An Giang triển khai các văn bản: Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh An Giang về Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025; Quyết định số 1406/QĐ-ƯBND ngày 29/06/2021 của UBND tỉnh An Giang về Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025. Bên cạnh đó, triển khai các quy định của pháp luật liên quan về sáng kiến; Triển khai Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND tỉnh An Giang về ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đồng thời, triển khai Hội thi thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ 13 năm 2024 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ 14 giai đoạn 2024-2025.

 

Thông qua hội nghị tập huấn lần này nhằm tạo điều kiện cho các ban ngành có liên quan, lực lượng thanh niên trên địa bàn huyện nắm vững các văn bản pháp luật, chủ trương có liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ đó nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn, để phát triển kinh tế cho bản thân gia đình, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

 

Mỹ Ngân

các tin khác