Thời sự - Xã hội

Châu Phú tập huấn công tác giám sát Mặt trận cơ sở đợt 2 năm 2023

09:30 03/10/2023

    

Ngày 02/10/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp tập huấn lý luận chính trị và công tác giám sát Mặt trận cơ sở đợt 2 năm 2023. Đến dự có ông Đặng Văn Hập - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú; ông Đỗ Thanh Phong - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 

 

 

Hội nghị triển khai, giới thiệu những vấn đề cơ bản về: Luật An ninh mạng; Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Triển khai Luật thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Nội dung giám sát và phản biện xã hội; Công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; Công tác giám sát đầu tư cộng đồng…

 

Qua đó, nhằm phổ biến các chủ trương mới và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về công tác Mặt trận cho Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm trên địa bàn các huyện. Đồng thời, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; có kiến thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động của Mặt trận nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đặng Trang

các tin khác