Thời sự - Xã hội

Châu Phú triển khai kế hoạch và hướng dẫn nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”

10:53 25/02/2024

    

Ngày 23-2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” đến các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

 

Đồng chí Phan Thị Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đồng chí Phan Thị Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai nội dung chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” với những nội dung cơ bản về tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân; khái quát những kết quả chủ yếu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và những vấn đề đặt ra cần giải quyết; xác định những nội dung trọng tâm và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn để tiếp tục chăm lo đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Theo đó, huyện sẽ tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức làm theo và nêu gương Bác trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, huyện sẽ tập trung những nội dung đột phá như gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nêu cao vai trò trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong cộng đồng cùng chăm lo đời sống nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo đời sống nhân dân, kết hợp chặt chẽ với chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương,… góp phần thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

Mỹ Ngân

các tin khác