Thời sự - Xã hội

Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 trên địa bàn huyện Châu Phú

04:04 08/11/2021

    

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày Pháp luật là một ngày kỷ niệm vào ngày 09 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013. Ngày Pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

 

Responsive image
 

Ngày 09/11 được lấy là Ngày Pháp luật Việt Nam bởi đây là ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua (ngày 09/11/1946). Đến nay, Việt Nam đã có 05 bản Hiến pháp, bản Hiến pháp đang có hiệu lực là Hiến pháp năm 2013. Tuy vậy, ý nghĩa của ngày “khai sinh” ra bản Hiến pháp đầu tiên vẫn rất được trân trọng. Đó chính là lý do Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 8 của Luật này cũng nêu rõ, Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Chính phủ đã ban hành riêng một Nghị định quy định về vấn đề này. Cụ thể, tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP, Chính phủ quy định Ngày pháp luật có thể được tổ chức dưới các hình thức như: Mít tinh; Hội thảo; Tọa đàm; Thi tìm hiểu pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động, triển lãm và các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Đến nay, Ngày Pháp luật đã được các ngành, các cấp, các địa phương và đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện nghiêm túc, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội.

Ngày Pháp luật còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Do vậy, Ngày Pháp luật còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ngày 09/11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó, nhắc nhở giáo dục cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Để việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021 có chất lượng, hiệu quả theo nội dung, tinh thần Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân. Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Châu Phú ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐPH, ngày 09/3/2021 về tổ chức sinh hoạt pháp luật hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam” năm 2021, trong đó chọn một số đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên đề cụ thể như sau:

- UBND xã Đào Hữu Cảnh (Đơn vị làm điểm): Sinh hoạt chuyên đề Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; Nghị định 100/2019/NĐ - CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

           - UBND xã Ô Long Vĩ: Sinh hoạt chuyên đề Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

- UBND xã Bình Phú: Sinh hoạt chuyên đề về Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, bêu, phường.

- UBND xã Bình Long: Sinh hoạt chuyên đề Luật Bảo vệ môi trường.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phổ biến, tuyên truyền Quyết định số: 48/2018/QĐ-UBND, ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Sinh hoạt chuyên đề về Luật tiếp cận thông tin.

- Trường THPT Bình Chánh: Sinh hoạt chuyên đề Quy định của pháp luật về An toàn giao thông đường bộ.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Sinh hoạt chuyên đề Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

          - Hội Phụ nữ huyện: Sinh hoạt chuyên đề Luật hôn nhân và gia đình.

          Các buổi sinh hoạt pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2021 tùy vào tình hình thực tế các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thường xuyên trong cả năm, thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2021.

Đồng thời, để Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn huyện, Phòng Tư pháp (Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện) tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch; đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các đơn vị chủ trì và tổng hợp báo cáo theo định kỳ. Đài Truyền thanh huyện: hàng tuần có tin bài hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Thực hiện và hướng dẫn, hướng dẫn Đài Truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam. Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tập trung nghiên cứu tìm hiểu pháp luật, bằng các hình thức sinh hoạt phù hợp với đơn vị mình.

Để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, huy động nguồn lực trong xã hội tham gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng; phát huy vai trò của lãnh đạo đơn vị, địa phương, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; làm điểm các mô hình hay có hiệu quả hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để từ đó nhân rộng mô hình, đề xuất khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật có hiệu quả tại đơn vị, địa phương./.

Đỗ Thanh Phong - PGĐ. Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú

các tin khác