Thời sự - Xã hội

TỔNG KẾT 20 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 78

04:24 26/07/2022

    

Chiều ngày 25-7, UBND huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Dự hội nghị có các ông: Trần Thế Loan – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh NHCSXH tỉnh; bà Lê Thị Hải Âu – Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Bé Tám – Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện; Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện cùng các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Phòng giao dịch qua các thời kỳ.

Sau gần 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, huyện Châu Phú đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao (Chương trình cho vay hộ nghèo, học sinh sinh viên và Giải quyết việc làm), đến nay tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đã và đang triển khai thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, các chương trình tín dụng đều được triển khai thực hiện tại 100% các xã, thị trấn trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Đặc biệt, tập thể cán bộ viên chức PGD NHCSXH huyện đã luôn phấn đấu, nỗ lực vượt qua những khó khăn thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách 20 năm qua là 1.133.378 triệu đồng với 60.128 lượt hộ vay vốn; doanh số cho vay năm sau đều cao hơn năm trước, bình quân mỗi năm đạt 59.651 triệu đồng. Tổng doanh số thu nợ lũy kế 20 năm là 736.482 triệu đồng, bình quân mỗi năm thu nợ 38.762 triệu đồng, chiếm 65% tổng doanh số cho vay, góp phần tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng.

Sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện đã giúp cho trên 60.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi của Chính phủ từ NHCSXH huyện, góp phần giúp trên 15.300 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; thu hút, tạo việc làm mới cho trên 3.532 lao động trong nước và 230 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm từ 7,3% năm 2002 xuống còn 3,76% năm 2021; nguồn vốn tín dụng ưu đãi cũng giúp cho trên 12.700 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng, cải tạo trên 18.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây được 12 căn nhà ở xã hội và 2.161 căn nhà cho hộ nghèo... Thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội, nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ qua PGD NHCSXH huyện đã giúp 03 lượt doanh nghiệp trên địa bàn được vay vốn số tiền 374 triệu đồng để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 115 lao động.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Thế Loan – Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã trân trọng cảm ơn Huyện ủy, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Phú làm tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng, UBND cấp xã phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đã xây dựng để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục bố trí nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách huyện sang cho NHCSXH. Với mục tiêu đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn vay, tiếp cận các dịch vụ của NHCSXH.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bé Tám – Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện nhấn mạnh: Kết quả sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, số dư nợ của huyện nay đã vươn lên đứng hàng thứ 04 so với 11 huyện, thị, thành trong tỉnh. Để đạt được kết quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, các ngành, các cấp, đặc biệt là Phòng giao dịch NHCSXH huyện cần bám sát định hướng, mục tiêu nhiệm vụ của chiến lược phát triển NHCSXH và các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của Đảng bộ huyện Châu Phú đến năm 2030. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua các khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả, chất lượng hơn nữa Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị tổng kết, Tổng giám đốc NHCSXH đã khen thưởng cho 04 cá nhân. UBND huyện đã khen thưởng cho 15 tập thể và 42 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn.

Trúc Mai

các tin khác