Thời sự - Xã hội

Châu Phú truyền thông về bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ tại cộng đồng 2023

09:40 20/09/2023

    

Ngày 19/9/2023, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Phú phối hợp với Phòng Tư pháp huyện - Hội luật gia huyện tổ chức buổi truyền thông nhóm kiến thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ tại cộng đồng năm 2023, tại văn phòng ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây.

 

 

Tại đây, cán bộ và bà con nhân dân đã được nghe báo cáo viên, ông Trần Thanh Tâm – Trưởng phòng Tư pháp huyện tuyên truyền, phổ biến một số quy định của luật có liên quan như: Luật bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006; Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật bình đẳng giới; Nghi định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ, quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng; Chỉ thị số 22-CT/PU ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bình đẳng giới. Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Khoá XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025; Những kiến thức giới, định kiến giới, bình đẳng giới, bất bình đẳng giới v.v…

 

Thông qua buổi tuyên truyền đợt này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong toàn xã, nhất là cán bộ cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt kịp thời các quy định của luật mới ban hành, đồng thời giúp công tác quản lý nhà nước đạt kết quả tốt.

 Đây còn là cơ sở để địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là chú trọng phổ biến các quy định pháp luật cho phù hợp cụ thể, thiết thực để các tầng lớp nhân dân dễ nắm bắt và thực hiện.

 

Nguyễn Kim – Thúc Vi

các tin khác