Thời sự - Xã hội

An Giang tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid để khai báo y tế, di chuyển nội địa, quét mã vào/ra

10:52 04/12/2021

    

Ngày 23-11, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Nguyễn Thanh Hải ký Công văn 1350/STTTT-CNTT-BCVT về việc tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID để khai báo y tế, di chuyển nội địa, quét mã vào/ra.

 

Responsive image
 

Công văn nêu rõ, đề̉ thống nhất triển khai duy nhất ứng dụng PC-Covid trên toàn tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền ứng dụng PC-Covid, quét mã QR. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp hướng dẫn và yêu cầu tất cả công chức, người lao động, người dân có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng PC-Covid để thực hiện khai báo y tế, quét mã khi ra/vào các địa điểm công cộng và các chức năng khác.

Trong quá trình triển khai thực hiện, liên hệ Phòng Công nghệ thông tin – Bưu chính, Viễn thông qua số điện thoại: 0296.3500.666 hoặc 0296.3606.606 để hỗ trợ khi cần thiết.

Mọi người có thể bấm vào 1 trong các đường link sau đây để hiểu rõ hơn về hướng dẫn về ứng dụng PC-Covid và quét mã QR:

  1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7-
OWLafYPY?usp=sharing

  1. Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoVx2?usp=sharing

  1. Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9gLx HiVZ?usp=sharing

  1. Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1l3JznanKJH1CgRhL9EGWkVJYJ9U_1a3?usp=sharing

  1. Tư liệu hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1p7yvhnDyJKXOq1tsE_o4qoOaTdnbYsjI? usp=sharing

  1. Tư liệu hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1PATdwWh9Tt0FXUn0zsrxRgISA8ilHyc?usp=sharing

  1. Clip giới thiệu về ứng dụng PC-Covid:

https://drive.google.com/file/d/1SXV_j7MiaRNLPEj5KoaWtFUSv6XQbTMi/vie w?usp=sharing

8. Video ca nhạc truyên truyền về PC-Covid và quét QR:

https://drive.google.com/file/d/1XjAGK8McHbesEXTz157d-rv_RiFiJgq/view?usp=sharing

  1. Clip TVC tuyên truyền về quét mã QR ở nơi công cộng:

https://drive.google.com/file/d/1tcf7bI3qEyj4OiEVLzmPKZAGyOJ_0ir/view?usp=sharing

  1. Bộ tài liệu in ấn (Brochure, Poster, Standee, Tờ rơi…) giới thiệu về PC-Covid và quét mã QR nơi công cộng:

https://drive.google.com/drive/folders/1-KyDo1-
CGZOwfirtbeBtu3Cp4NNgtD8F?usp=sharing./.

Mỹ Ngân

các tin khác