Thời sự - Xã hội

Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh trao quyết định công tác cán bộ

11:36 26/03/2023

    

Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ và công tác khen thưởng năm 2022. Đến dự có ông Trần Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

 

 

Hội nghị thông qua các Quyết định Huyện ủy Châu Phú về: chuẩn y đồng chí Nguyễn Thế Xiêu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đào Hữu Cảnh, giữ chức Ủy viên kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quyết định Chuẩn y đồng chí Huỳnh Thị Huệ, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy nhân dân xã Đào Hữu Cảnh, giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quyết định chỉ định đồng chí Phạm Thị Xinh, cán bộ phụ trách Xây dựng đảng Đào Hữu Cảnh, giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua quyết định Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Văn Đợi, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh.

Đồng thời, Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh thông qua các quyết định điều động cán bộ: Đồng chí Phạm Thị Thùy Trang. Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Hưng Thạnh đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, bầu bổ sung vào Ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Phượng - Phó Chủ tịch Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh, giữ chức danh cán bộ văn phòng Đảng ủy xã; Điều động đồng chí Phạm Hồng Thái, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Hưng Phú tham gia vào Chi ủy chi bộ, chỉ định giữ chức Bí thư chi bộ ấp Hưng Thạnh, nhiệm kỳ 2023 -2025. Đồng thời giới thiệu đồng chí Phạm Hồng Thái ứng cử Trưởng ấp Hưng Thạnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Điều động đồng chí Huỳnh Thị Kim Chi - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến nhận nhiệm vụ tại văn phòng Ủy ban nhân dân xã, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân xã phân công; Điều đông đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương, công an viên nhận nhiệm vụ tại Đoàn Thanh niên xã, giới thiệu bầu bổ sung vào Ban chấp hành Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đào Hữu Cảnh, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

 

Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 2 tập thể và 26 cá nhân có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

 

Đặng Trang

các tin khác