Nông thôn

Hỗ trợ tiền cho nông dân bị thiệt hại lúa do ảnh hưởng bão số 2 năm 2020 – Một chính sách hợp lòng dân.

02:37 16/12/2021

    

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức vừa tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ thiệt hại lúa do ảnh hưởng bão số 2 năm 2020 cho 657 hộ nông dân với diện tích lúa thiệt hại là 1.176 hecta lúa.

Các hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại sẽ nhận hỗ trợ 100.000 đồng/1 công. Nhận được tiền nhiều nông dân rất phấn khởi và đồng tình với chính sách hỗ trợ này. Mặc dù số tiền không cao nhưng nó cũng góp phần san sẻ những khó khăn vất vả của người nông dân khi gặp thiên tai trong sản xuất.

Ngồi chờ đợi đến lượt mình nhận tiền hỗ trợ thiệt hại lúa do ảnh hưởng bão số 2 năm 2020, Chú Nguyễn Văn Được - ấp Mỹ Hòa chia sẻ: “ hôm nay được nhận tiền hỗ trợ, những người nông dân như chúng tôi rất mừng. Bởi vì khi sản xuất trồng trọt gặp thiên tai sẽ làm thiệt hại rất lớn đến năng suất và vốn đầu tư. Vì thế, được Nhà ước quan tâm hỗ tiền thiệt hại lúa do ảnh hưởng mưa bão chúng tôi rất phấn khởi. Số tiền tuy không nhiều nhưng nó thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với nông dân đồng thời cũng phần nào san sẻ những thiệt hại, khó khăn vất vả của người nông dân.

Trịnh Phượng

các tin khác