Nông thôn

Khánh Hòa: Hội nghị thành lập Hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch nông nghiệp xã

03:23 09/08/2020

    

Ban sáng lập Hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch nông nghiệp xã Khánh Hòa tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch nông nghiệp xã Khánh Hòa. Tham dự có ông Huỳnh Ngọc Vỵ - Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú, bà Hồ Thị Hồng Phướng - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng các Hội đoàn thể xã và 26 thành viên Hợp tác xã.

 

Responsive image
 

     Hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch nông nghiệp xã Khánh Hòa gồm 26 thành viên tham gia, Hợp tác xã hoạt động với mục tiêu chung là liên kết cung ứng dịch vụ đầu vào liên quan đến sản xuất cho các thành viên với giá cả hợp lý và chất lượng tốt; hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm nông sản; hướng dẫn các thành viên sản xuất đạt năng suất và hiệu quả cao; cung ứng các dịch vụ phi nông nghiệp, thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của Điều lệ; tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động, huy động vốn và hoạt động tín dụng theo quy định của pháp luật; thực hiện phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của Hợp tác xã. 

Responsive image
 

     Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị Hợp tác xã gồm 03 thành viên, 01 kiểm soát viên, ông Nguyễn Văn Thẳng đắc cử Chủ tịch hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huỳnh Dương

các tin khác