Nông thôn

Hội Nông dân huyện Châu Phú nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

02:49 15/12/2022

    

Thời gian qua, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện Châu Phú tiếp tục có bước phát triển mới. Các chương trình công tác, các phong trào thi được triển khai mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 Theo Hội Nông dân huyện Châu Phú, tuy năm 2022 công tác Hội và phong trào nông dân huyện Châu Phú gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự  quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận huyện ủy, UBND huyện và hỗ trợ tích cực của các ngành, đoàn thể cùng với sự nổ lực, đoàn kết, thống nhất của cán bộ các cấp Hội, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, 3 phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục phát triển, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Kết quả, năm 2022 đã có 5.295 cá nhân và 21 tập thể đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, so với năm 2021, số lượng nông dân giỏi các cấp tăng về số lượng và đảm bảo về chất lượng.

 

Ngoài ra, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân, khẳng định là trung tâm, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã tham gia thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, bảo vệ môi trường nông thôn không vứt vỏ thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, phân loại rác thải tại nguồn. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, trồng hoa, tham gia Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới... góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn toàn huyện ngày càng khởi sắc, khang trang, xanh, sạch đẹp.

Song song đó, Hội nông dân huyện còn thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, chú trọng công tác phát triển hội viên gắn với chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội, tổ hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với sản xuất và đời sống hội viên. Phối hợp với các cấp, các ngành thường xuyên, tổ chức, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ… từng bước thay đổi nhận thức, tư duy của cán bộ, hội viên nông dân trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương và xu hướng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Tập huấn hướng dẫn sử dụng sản phẩm lên sàn thương mại điện tử hội viên nông dân. Tham gia hỗ trợ và thẩm định để hoàn thành thủ tục để công nhận 05 sản phẩm OCOP và mang các sản phẩm trái cây, rau củ quả sấy đạt chất lượng OCOP tham gia trưng bài, quảng bá tại các Hội chợ hàng nông sản. Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, như: mô hình tưới cây điều khiển qua điện thoại thông minh, mô hình sử dụng máy bay không người lái trong bón phân, xịt thuốc… giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập trong sản xuất nông nghiệp. 

 

Trong năm, Hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện… hỗ trợ các hội viên nông dân được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng giúp các hộ nông dân có vốn sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng và phát triển mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời thường xuyên phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và đài truyền thanh tuyên truyền vận động nông dân chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trồng lúa sử dụng phân hữu cơ, canh tác lúa thông minh, vận động chuyển dịch sang trồng cây ăn trái mang hiệu quả kinh tế cao bước đầu có kết quả nhất định, dần dần hình thành là các vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất lớn như vùng trồng nhãn xã Khánh Hòa, vùng trồng sầu riêng riêng xã Bình Chánh. Song song đó còn vận động hướng dẫn hỗ trợ nông dân tham gia phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp. Qua đó đã thành lập được 26 tổ hội, 3 chi hội nghề nghiệp, 3 Tổ hợp tác và 6 Hợp tác xã. Đây là cầu nối để thực hiện các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn huyện nông dân liên kết tiêu thụ trên 5.000 ha lúa.

 

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Phú Huỳnh Ngọc Vỵ, cho biết, năm 2023, là năm cuối cùng thực hiện hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023 và cũng là năm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết cho nhiệm kỳ mới 2023-2028. Hội Nông dân huyện sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Huyện ủy và  kế hoạch UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, trên lĩnh vực được phân công phụ trách. Đặc biệt, chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, Hội sẽ phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp tỉnh lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028”.

           Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân. Vận động nông dân dân tham gia các hình thức kinh tế hợp tác. Thực hiện có hiệu quả các chuổi  liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo, các  lớp dạy nghề, tăng cường hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất, thực hiện các mô hình sản xuất mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vận động nông dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới , góp phần phấn đấu đưa huyện Châu Phú đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2026.

 

Tú Trang

các tin khác