Nông thôn

Châu Phú thăm đồng kiểm tra tình hình dịch hại trên cây trồng sau Tết

09:33 02/02/2023

    

Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch hại trên cây trồng huyện Châu Phú vừa tổ chức các đoàn xuống địa bàn các xã, thị trấn thăm đồng kiểm tra tình hình sản xuất và công tác phòng chống dịch hại trên cây trồng sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

 

 

Tại đây, các đoàn đã tiến hành thăm đồng, kiểm tra tình hình sinh vật gây hại trên lúa. Đặc biệt là đạo ôn lá, muỗi hành trên các diện tích lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đòng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động khuyến cáo nông dân các giải pháp phòng trừ dịch hại kịp thời để bảo vệ năng suất, sản lượng cho vụ mùa.

 

Lúa Đông xuân 2022-2023 trên địa bàn huyện hiện đang trong giai đoạn từ mạ, đẻ nhánh, làm đòng đến trổ. Trong đó, lúa giai đoạn mạ khoảng 800 ha, đẻ nhánh khoảng 9.000 ha, làm đòng khoảng 18.000 ha và trổ gần 2.600 ha. Dịch hại trong tuần có chuột, sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy cánh trắng, đạo ôn lá, vàng lá chín sớm và cháy bìa lá… gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ chòm đóm nặng ở một số nơi. Ghi nhận diện tích nhiễm muỗi hành, sâu cuốn lá, bù lạch và vàng lá sinh lý rãi rác tại các xã.

 

Trúc Mai

các tin khác