Nông thôn

Châu Phú triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm tại xã Vĩnh Thạnh Trung

09:01 10/10/2020

    

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Phú phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm tại xã Vĩnh Thạnh Trung.

 

Responsive image
 

     Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời sẽ liên kết với Hợp tác xã, Hợp tác xã tuyên truyền các lợi ích thiết thực của chuỗi liên kết sản xuất để người dân tham gia. Người dân tham gia chuỗi liên kết sẽ được cung cấp hạn mức tín dụng để nông dân mua vật tư nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp của Lộc Trời, được cung cấp các chương trình huấn luyện, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình chăm sóc cây trồng và quản lý dịch hại phù hợp với yêu cầu và mục tiêu sản xuất của nông dân, đồng thời được Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời cùng với Hợp tác xã tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân, giúp nông dân thành viên Hợp tác xã giảm chi phí, tăng thu nhập khi nông dân sử dụng dịch vụ của Hợp tác xã. Ngoài ra, tham gia chuỗi liên kết Hợp tác xã cùng với nông dân được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang như: Hợp tác xã được hỗ trợ 50% chi phí giống cây trồng, 30% chi phí vật tư nông nghiệp và 30% chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng. 

     Việc thực hiện chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm là nhằm giúp gia tăng quyền thương lượng cho nông dân trên cơ sở nông dân đạt chất lượng yêu cầu, sản lượng lớn với vùng nguyên liệu tập trung, giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình và tăng chất lượng cuộc sống./.

Ngọc Mai

các tin khác