Nông thôn

Hội Nông dân xã Mỹ Đức với công tác đào tạo nghề cho hội viên nông dân

11:48 30/09/2020

    

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Mỹ Đức chú trọng, quan tâm hỗ trợ giúp nông dân trong công tác dạy nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập; góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

     Thực hiện theo kế hoạch đào tạo nghề hằng năm của huyện, Hội Nông dân xã Mỹ Đức xây dựng kế hoạch mở lớp dạy nghề cho hội viên nông dân. Trong đó ưu tiên dạy nghề cho những đối tượng lao động gia thuộc đình chính sách, hộ nghèo và hộ khó khăn, mỗi lớp đều có trên dưới 30 nông dân tham gia học. Theo thống kê từ năm 2016 đến tháng 8 năm 2020, Hội Nông dân Mỹ Đức phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh, trường Trung cấp Kinh tế - kĩ thuật An Giang tổ chức cho 390 hội viên nông dân trên địa bàn xã tham gia 13 lớp dạy nghề, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, có nguồn thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống gia đình. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ học nghề và được xét hỗ trợ vay vốn từ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước. 

Responsive image
 

     Ông Lê Thanh Dương – chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Đức cho biết: “Xác định hoạt động dạy nghề hỗ trợ giúp cho hội viên nông dân tiếp cận được kiến thức, khoa học kỹ thuật, ngành nghề phù hợp với nhu cầu sản xuất nông nghiệp thực tế tại địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Hằng năm Hội Nông dân xã đều phối hợp Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh, trường Trung cấp Kinh tế - kĩ thuật An Giang triển khai khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã và đăng ký số lớp, ngành nghề đào tạo. Và luôn chú trọng đảm bảo hiệu quả dạy nghề từ hướng dẫn thực hành của giảng viên tại hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, các vườn cây ăn trái hay mô hình tiêu biểu ở địa bàn. Để từ đó, giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi thực tế nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập kinh tế từ những cây trồng vật nuôi của gia đình”.

     Xác định tiêu chí quan trọng trong đào tạo nghề cho hội viên nông dân là phải luôn gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm tại địa phương và các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn để phục vụ hội viên nông dân sản xuất đạt hiệu quả. Đồng thời tích cực vận động nông dân ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất tại các buổi hội thảo, tập huấn...Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. 

     Để công tác dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho nông dân đạt hiệu quả, Hội Nông dân còn tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật…, thành lập tổ hợp tác với mô hình trồng phục tráng và đăng ký thương hiệu nhãn xưa Mỹ Đức với định hướng phát triển cho vùng sản xuất tập trung nông sản đặc trưng của địa phương góp phần tăng giá trị nông sản, tạo nguồn lợi nhuận cao cho người nông dân.

     Qua chủ động phối hợp tổ chức hoạt động dạy nghề đã góp phần tạo việc làm cho hội viên nông dân cũng như nâng cao vai trò của các cấp Hội Nông dân thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phát huy tích cực vai trò của nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Trịnh Phượng

các tin khác