Nông thôn

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Khánh Hòa

08:49 30/10/2020

    

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng được nông dân tích cực hưởng ứng, đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế của nông dân cho thu nhập cao. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

 

Responsive image
 

     Bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã chỉ đạo cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

     Ông Lê Văn Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Hòa cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo đến các chi Hội trên địa bàn, gắn với xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Để phong trào thực sự lan tỏa và có chiều sâu, hàng năm, Hội Nông dân phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây, con giống mới, cải tiến kỹ thuật, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo mọi điều kiện để nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất. Phong trào đã được Hội triển khai ngay từ đầu năm và thu hút được đông đảo hội viên tham gia, năm 2020 có 320 hộ đăng ký, trong đó cấp xã là 111 nông dân, cấp huyện là 142 nông dân, cấp tỉnh là 67 nông dân”.

     Nhờ cách làm hay và sự tích cực tham gia các hội viên, đến nay toàn xã có nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả như :Mô hình nuôi lươn, nuôi ếch, tổ hội làm vườn,… hàng năm mang lại lợi nhuận trên 60 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho nông dân phát triển sản xuất vươn lên làm giàu.

     Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tinh thần tương thân tương ái của hội viên, nông dân còn được phát huy tích cực. Hội đã vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, vận động tương trợ bằng tiền, ngày công lao động, cây, con giống... Đặc biệt, xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, Hội Nông dân xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời đưa nội dung xây dựng nông thôn mới trở thành một trong những phong trào thi đua trọng tâm của công tác Hội. Hội Nông dân đã vận động hội viên, nông dân đóng góp xây dựng sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới cầu, đường giao thông nông thôn và đóng góp xây dựng các nguồn quỹ phúc lợi, cùng chung tay đóng góp để thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

     Ông Lê Văn Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Hòa cho biết thêm: “Thời gian tới, Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội cơ sở; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội... Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã”.

     Một số mô hình sản xuất mang lại hiệu quả ở xã Khánh Hòa:

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

 

Huỳnh Dương

các tin khác