Nông thôn mới

Đoàn huyện phúc tra tiêu chí “nông thôn mới nâng cao” xã Bình Mỹ

03:49 04/06/2021

    

Sáng ngày 03/6/2021, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Phú tổ chức đoàn phúc tra việc thực hiện tiêu chí số 6, 8, 16 về xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Bình Mỹ, do bà Lê Thị Mỹ Tiên – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin làm trưởng đoàn, cùng các thành viên ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã tham dự.

 

Responsive image
 

     Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số nội dung theo yêu cầu như: Báo cáo kết quả xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã năm 2019 - 2020; Bảng điểm xét công nhận xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; các văn bản làm cơ sở chứng minh cho kết quả thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng “xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” và kết quả thực hiện các tiêu chuẩn ấp đạt chuẩn văn hoá năm 2019 - 2020 v.v… Qua đó, Đoàn cũng đã phân công các thành viên trong đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ minh chứng của Ban chỉ đạo xã và Ban vận động ấp, đồng thời tiến hành họp đánh giá, nhận xét và trao đổi một số nội dung có liên quan. Để qua đó, Ban chỉ đạo xã, ấp có hướng giải trình, trao đổi những vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

     Đánh giá cao những kết quả mà xã đạt được, qua buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn cũng đã tập trung đóng góp ý kiến các mặt hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện tiêu chí số 6, 8, 16 về xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Bình Mỹ. Theo đó, Đoàn cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phong trào của xã cần điều chỉnh số liệu cho phù hợp với ý kiến của các thành viên trong đoàn huyện đã đóng góp và có hướng đề ra kế hoạch thực hiện tốt các tiêu chí chưa đạt và một số tiêu chí đạt mà còn thấp cần tiếp tục nâng chất, bổ sung các hồ sơ minh chứng kèm theo, sắp xếp sao cho khoa học để làm cơ sở tiếp tục củng cố và nâng chất hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa, để được xét công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” theo qui định./.

Kim Thúy

các tin khác