Nông thôn mới

Kiểm tra công tác duy trì, nâng chất thực hiện Nông thôn mới xã Khánh Hòa

09:06 10/03/2022

    

Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện cùng với các ngành huyện đã có buổi làm việc với Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Khánh Hòa nhằm kiểm tra công tác duy trì, nâng chất thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới; kết quả cập nhật hồ sơ minh chứng của xã và Kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Châu Phú.

Xã Khánh Hòa được UBND tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2017 theo Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 28/12/2017.

Đến cuối năm 2021, xã Khánh Hòa thực hiện đạt 18/19 tiêu chí và 47/49 chỉ tiêu. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác huyện đã tiến hành kiểm tra việc cập nhật hồ sơ minh chứng của xã trong giai đoạn từ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến nay.

  Đoàn công tác huyện đánh giá cao những nổ lực duy trì kết quả đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới của Ban quản lý xã Khánh Hòa trong thời gian qua. Bên cạnh đó đoàn nhắc nhở cần thực hiện việc lưu trữ hồ sơ minh chứng của xã từ thời điểm được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới đến nay sao cho hoàn chỉnh. Tuy nhiên, Ban quản lý xã đã có kế hoạch tập trung củng cố hồ sơ duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới và đề ra kế hoạch thực hiện xã Nông thôn mới nâng cao.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác