Nông thôn mới

Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Nông thôn mới xã Bình Phú

06:45 11/07/2020

    

Vừa qua, Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện cùng với các ngành huyện đã có buổi làm việc với Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Bình Phú nhằm kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện và hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới năm 2020 của xã Bình Phú.

 

Responsive image
 

     Tại buổi làm việc, Đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc thực hiện với các nội dung: đánh giá kết quả thực hiện và cập nhật hồ sơ minh chứng trong thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh; hướng dẫn các ngành xã phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu cập nhật hồ sơ minh chứng theo hướng dẫn.

     Mặc dù xã Bình Phú được đưa vào lộ trình thực hiện xây dựng nông thôn mới vào năm 2024, nhưng Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Bình Phú trong thời gian vừa qua luôn chủ động trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đoàn công tác huyện đánh giá cao những kết quả mà xã đã thực hiện. Tuy nhiên, Ban quản lý xã cần chủ động hơn nữa trong việc cập nhật hồ sơ minh chứng và tập trung thực hiện các chỉ tiêu không cần vốn để xã Bình Phú hoàn thành sớm xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác