Nông thôn mới

Đoàn tỉnh thẩm định xét công nhận xã Thạnh Mỹ Tây đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022

01:54 25/12/2022

    

Ngày 23/12/2022, Đoàn cán bộ tỉnh An Giang, do ông Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn cùng các Sở ngành tỉnh đã đến kiểm tra, thẩm định xét công nhận xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, bà Lê Trần Minh Hiếu – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện-xã về dự.

 

Tại buổi làm việc, đại diện UBND cũng đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn đến năm 2022. Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại xã và các ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các thành viên đoàn phụ trách từng tiêu chí đã nhất trí cho xã bổ sung hồ sơ, điều chỉnh một số nội dung còn thiết sót và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là cơ sở để Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, bỏ phiếu công nhận xã Thạnh Mỹ Tây đạt chuẩn theo bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, để tham mưu với UBND tỉnh sớm ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

 Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, song được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, các ngành, sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân. Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, đến nay xã Thạnh Mỹ Tây đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đạt 100%. Từ nguồn vốn huy động, cùng với sự đồng lòng, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân đã góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng khang trang, bảo đảm các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, các mô hình sản xuất được duy trì và phát triển, đem lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao, môi trường được quan tâm xanh-sạch-đẹp, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, vệ sinh môi trường được bảo đảm, sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đều đạt từ 90% trở lên v.v....

 Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của xã trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài, cũng đề nghị xã  tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện lại báo cáo, hồ sơ đảm bảo đúng quy định để trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguyễn Kim

các tin khác