Nông thôn mới

Xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2022

03:30 12/12/2022

    

Trong 03 ngày, từ ngày 07/12 - 09/12/2022, Ban Thường trực UBMTTQVN xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức thực hiện kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã năm 2022, điểm tại 08 trên địa bàn xã. Các nội dung lấy ý kiến gồm 2 mức đánh giá “Hài lòng”, “Chưa hài lòng” và “Lý do chưa hài lòng” đối với bộ câu hỏi liên quan đến kết quả xây dựng nông thôn mới.

 

Tại hội nghị, UBMTTQVN xã cũng đã trao đổi, chia sẻ những kết quả đạt được trong thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để người dân biết hiểu rõ, nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đến cuối năm 2022.

 

Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân để nhằm khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề cao trách nhiệm của UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên của mặt trận trong việc công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Để từ đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông mới, đảm bảo đúng yêu cầu, quy định trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó, chính kiến của người dân về sự “hài lòng” được thể hiện trên những lá phiếu với tỷ lệ cao, đã thể hiện sự đồng thuận, nhất trí của người dân, đã góp phần cùng chính quyền địa phương nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả lâu dài trong tiến trình xây dựng nông thôn mới hiện nay./.

 

Nguyễn Kim

các tin khác