Nông thôn mới

Kiểm tra kết quả duy trì, nâng chất và thực hiện theo nông thôn mới nâng cao tại xã Ô Long Vĩ

10:52 24/03/2022

    

Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện vừa đến kiểm tra tiến độ thực hiện và duy trì nâng chất kết quả thực hiện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại xã Ô Long Vĩ.

Tại đây, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt và kết quả thực hiện theo nông thôn mới nâng cao tại xã; kiểm tra hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu từ khi đạt nông thôn mới đến nay.

Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, đến nay, xã Ô Long Vĩ đã thực hiện duy trì 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 của UBND tỉnh. Đồng thời, thực hiện nâng chất theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 của UBND tỉnh đạt 07/19 tiêu chí và 11/35 chỉ tiêu.

Qua kiểm tra nhằm thẩm định, đánh giá kết quả duy trì, nâng chất trong thực hiện nông thôn mới và mức độ đạt được các tiêu chí, chỉ tiêu trong thực hiện nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, hỗ trợ địa phương cập nhật hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, đề ra các giải pháp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2022.

Trúc Mai

các tin khác