Nông thôn mới

Đoàn tỉnh thẩm định xét công nhận xã Bình Long đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022

06:05 14/01/2023

    

Đoàn cán bộ tỉnh An Giang do ông Phạm Thái Bình - Phó chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn cùng các Sở ngành tỉnh đã đến kiểm tra, thẩm định xét công nhận xã Bình Long, huyện Châu Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, ông Nguyễn Phùng Anh Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện-xã về dự.

 

Tại buổi làm việc, đại diện UBND cũng đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn đến năm 2022. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Song được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, các ngành, sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, đến nay xã Bình Long đã hoàn thành 19/19 tiêu chí  và 57/57 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, đạt 100%. Theo đó, từ nguồn vốn huy động, cùng với sự đồng lòng, chung tay góp sức của bà con nhân dân đã xây dựng hệ thống hạ tầng khang trang, bảo đảm các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới theo yêu cầu, các mô hình sản xuất được củng cố và duy trì, đem lại thu nhập ổn định cho người dân ở địa phương. Nhìn chung, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao, môi trường cảnh quan diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc và đổi mới. Tính đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 63,238 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,62%, cho thấy bộ mặt nông thôn của xã có sự thay đổi rõ rệt, công tác vệ sinh môi trường được bảo đảm và sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đều đạt từ 90% trở lên v.v...

 

Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại xã và các ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các thành viên đoàn phụ trách từng tiêu chí đã nhất trí cho xã Bình Long bổ sung hồ sơ, điều chỉnh một số nội dung theo ý kiến đóng góp của đoàn để đề nghị công nhận xã Bình Long đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022, đồng thời yêu cầu xã tiếp tục tăng cường đầu tư, nâng cấp đồng bộ kết cấu sở hạ tầng để ngày càng hoàn thiện hơn các tiêu chí, nhằm hướng đến xã nông thôn mới nâng cao trong những năm tiếp theo. đây được xem là cơ sở để Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới  tỉnh tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, bỏ phiếu công nhận xã đã đạt các tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc Gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2022, để tham mưu với UBND tỉnh sớm ra Quyết định công nhận xã Bình Long đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.

 

Phát biểu tại hội nghị, Đoàn công tác tỉnh cũng đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của xã trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời yêu cầu đề ra một số định hướng phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tiếp tục củng cố nâng chất các hoạt động của Hợp tác xã, tăng cường công tác khuyến nông, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn v.v… tiếp tục duy trì và củng cố, nâng chất các tiêu chí đã hoàn thiện trong xây dựng nông thôn mới, nhằm từng bước xây dựng địa phương ngày càng phát triển, tiến tới lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tiếp theo./.

 

Nguyễn Kim

các tin khác