Nông thôn mới

Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Nông thôn mới nâng cao xã Bình Thủy

06:39 07/07/2020

    

Vừa qua, Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện cùng với các ngành huyện đã có buổi làm việc với Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Bình Thủy nhằm hỗ trợ kiểm tra lại hồ sơ minh chứng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2020 của xã Bình Thủy.

 

Responsive image
 

     Tại buổi làm việc, Đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc thực hiện với các nội dung: đánh giá kết quả cập nhật hồ sơ minh chứng trong thực hiện duy trì, nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh; Đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của xã Bình Thủy theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh và Kiểm tra hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu.

     Đoàn công tác huyện đánh giá cao những kết quả Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Bình Thủy đã thực hiện trong thời gian qua, tuy nhiên, việc cập nhật hồ sơ minh chứng vẫn còn nhiều thiếu sót. Đoàn công tác huyện đề nghị Lãnh đạo UBND xã Bình Thủy tiếp tục khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tập trung rà soát hồ sơ minh chứng của các tiêu chí chưa đạt, đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện cập nhật hồ sơ minh chứng đầy đủ đảm bảo theo yêu cầu, hoàn thành sớm nhất tiêu chí nông thôn mới nâng cao.        

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác