Nông thôn mới

Sở Tài nguyên & Môi trường tập huấn nông thôn mới tại huyện Châu Phú

12:25 19/06/2020

    

Ngày 18/6/2020, tại hội trường Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú, Sở Tài nguyên và Môi trường An giang tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu do Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách trong bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh An giang cho cán bộ văn phòng điều phối huyện Châu Phú, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, cùng lãnh đạo và cán bộ phụ trách nông thôn mới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Responsive image
 

     Tại đây, cán bộ được nghe hướng dẫn chỉ tiêu 17.2 và chỉ tiêu 17.5 trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn chỉ tiêu 17.4 trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020; Hướng dẫn chỉ tiêu từ 7.1 đến chỉ tiêu 7.4 trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020; Hướng dẫn chỉ tiêu 17.2 và chỉ tiêu 17.4 trong bộ tiêu chí ấp nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020; Hướng dẫn tiêu chí 7 môi trường trong tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt; phương pháp kiểm tra thực tế, yêu cầu về hồ sơ minh chứng cho từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của ngành phụ trách;…

     Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng giúp địa phương thực hiện đúng, đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí do sở phụ trách trong các bộ tiêu chí nông thôn mới đạt hiệu quả./.

Tú Trang

các tin khác