Nông thôn mới

Kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” Thạnh Mỹ Tây

10:53 14/09/2020

    

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện Châu Phú do bà Lê Thị Mỹ Tiên – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Châu Phú làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn Ban chỉ đạo huyện, xã cùng dự. Đoàn đã kiểm tra, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” đối với xã Thạnh Mỹ Tây.

 

Responsive image
 

     Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số nội dung theo yêu cầu như: Báo cáo kết quả xây dựng xã Thạnh Mỹ Tây đạt chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” 3 năm, giai đoạn 2018 – 2020; Bảng điểm xét công nhận xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; Kế hoạch thực hiện tiêu chí văn hóa nông thôn mới năm 2019-2020; các văn bản làm cơ sở chứng minh cho kết quả thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng “xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” và kết quả thực hiện các tiêu chuẩn ấp đạt chuẩn văn hoá năm 2019 - 2020 v.v… Cùng với đó, Đoàn cũng đã phân công các thành viên trong đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ của Ban chỉ đạo xã và Ban vận động ấp, đi thực tế, kiểm tra tại địa bàn dân cư v.v…

     Sau buổi kiểm tra, đoàn đã tiến hành họp đánh giá, nhận xét và trao đổi một số nội dung có liên quan, những mặt hạn chế, thiếu sót v.v… nhằm chỉ đạo, tiếp tục hướng dẫn Ban chỉ đạo xã bổ sung thực hiện đầy đủ hồ sơ minh chứng, đảm bảo yêu cầu làm cơ sở, đủ điều kiện để Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục kiểm tra, đánh giá, xét công nhận “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” theo kế hoạch đã đề ra.

     Đồng thời, Đoàn cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phong trào của xã cần có kế hoạch bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, sắp xếp hồ sơ 01 cách khoa học với ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn huyện đã nêu tại cuộc họp. Khắc phục được những mặt hạn chế đã nêu, đây được coi là cơ sở để ban chỉ đạo xã tiếp tục củng cố và nâng chất hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa, để được xét công nhận “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” theo qui định và để công tác xây dựng phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn” trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn./.

Nguyễn Kim

các tin khác