Nông thôn mới

Đoàn tỉnh phúc tra xã đạt chuẩn “văn hóa nông thôn mới” Thạnh Mỹ Tây

12:37 25/10/2020

    

Sáng 23/10/2020, Đoàn Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh An Giang do ông Trịnh Thanh Nghị - Trưởng phòng nếp sống văn hóa tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã đến phúc tra kết quả thực hiện “xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” đối với xã Thạnh Mỹ Tây.

 

     Cùng dự với đoàn còn có bà Lê Thị Mỹ Tiên - Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện châu phú, bà Lê Trần Minh Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể huyện và xã tham dự.

Responsive image
 

     Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số nội dung theo yêu cầu như: Việc tuyên truyền nội dung xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa; Khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa; Các quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa v.v… Trọng tâm là vấn đề phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Vai trò của ban chỉ đạo xã, ban vận động ấp trong việc phối hợp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào v.v… Sau khi nghe địa phương báo cáo tóm tắt sơ lược những kết quả đạt được trong công tác triển khai, xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới trong thời gian vừa qua. Theo đó, Đoàn cũng đã phân công các thành viên trong đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ minh chứng của Ban chỉ đạo xã, Ban vận động ấp và cử cán bộ đi khảo sát thực tế tại địa bàn dân cư.

     Qua buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn cơ bản đánh giá cao những kết quả mà địa phương đã đạt được. Đồng thời tiến hành họp đánh giá, nhận xét và trao đổi thẳng thắn với địa phương một số mặt còn tồn tại, hạn chế, nhằm giúp Ban chỉ đạo xã, ấp có hướng khắc phục, thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn. Đặc biệt, qua việc phúc tra lần này, đây cũng là cơ sở để đoàn đánh giá đúng chất lượng, công tác chỉ đạo, xây dựng đời sống văn hóa tại xã, qua 02 năm đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 2018-2019 và kết quả tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn” của Ban chỉ đạo huyện phát động. Và thông qua việc phúc tra, thẩm định quy trình, thủ tục, các tiêu chí, tiêu chuẩn, khảo sát, kiểm tra thực tế một cách khách quan, để xác định những hạn chế, thiếu sót và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phối hợp và tổ chức thực hiện, góp phần giúp địa phương phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt theo Nghị quyết đã đề ra để được công nhận./.

Nguyễn Kim

các tin khác