Nông thôn mới

Kiểm tra công tác duy trì, nâng chất thực hiện Nông thôn mới xã Mỹ Đức

06:00 24/02/2022

    

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Châu Phú về việc Kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2022.

Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện cùng với các ngành huyện đã có buổi làm việc với Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Mỹ Đức nhằm kiểm tra công tác duy trì, nâng chất thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới và kết quả cập nhật hồ sơ minh chứng của xã.

Xã Mỹ Đức được UBND tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2015 theo Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 25/12/2015.

Đến cuối năm 2021, xã Mỹ Đức thực hiện đạt 15/19 tiêu chí và 44/49 chỉ tiêu. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác huyện đã tiến hành kiểm tra việc cập nhật hồ sơ minh chứng của xã trong giai đoạn từ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến nay. Theo đó, xã Mỹ Đức sẽ thực hiện hồ sơ minh chứng của năm 2015 và 2016 theo Quyết định 2361/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; giai đoạn từ năm 2017 đến nay hồ sơ minh chứng thực hiện theo Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh.

  Đoàn công tác huyện đánh giá cao những kết quả Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Mỹ Đức đã thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc thực hiện và lưu trữ hồ sơ minh chứng của xã Mỹ Đức từ thời điểm được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh. Do đó, Đoàn huyện đề nghị Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã cần tập trung bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng và có kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu để tiến tới thực hiện xã Nông thôn mới nâng cao.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác