Nông thôn mới

Bình Long – họp Ban quản lý xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020

08:38 30/10/2020

    

Ủy ban nhân dân xã Bình Long tổ chức họp Ban quản lý xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020. Ông Phạm Hồng Phước – Bí thư Đảng ủy - chủ tịch UBND xã Bình Long chủ trì cuộc họp.

 

Responsive image
 

     Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Bình Long đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể: địa phương đạt 14/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 73,68% và 42/49 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 85,71%.

     Từ đây đến cuối năm, địa phương phấn đấu đạt thêm 05 tiêu chí gồm: tiêu chí 5 về trường học; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 14 về giáo dục; tiêu chí số 17 về môi trường và tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật cùng 07 chỉ tiêu gồm: chỉ tiêu 5; 6.1; 6.3; 14.3; 17.3; 17.5 và chỉ tiêu 18.3. Qua đó, các thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung thảo luận, bàn những giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cũng như đề ra những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

     Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Hồng Phước – Bí thư Đảng ủy - chủ tịch UBND xã - Trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bình Long đề nghị thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã cần nâng cao hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao; ưu tiên thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu dễ, không cần vốn làm trước; khó, cần vốn làm sau; cần xây dựng kế hoạch, thời gian thực hiện cụ thể; liên hệ ngành cấp trên hướng dẫn để sớm hoàn thành hồ sơ minh chứng vào tháng 12/2020; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự đóng góp của nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, thiết thực…từ đó, phấn đấu xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2021 đúng lộ trình.

Thanh Trúc

các tin khác