Nông thôn mới

Bình Long tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2022

03:26 15/12/2022

    

Ngày 13/12/2022, Ban Thường trực UBMTTQVN xã Bình Long tổ chức thực hiện kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã năm 2022, điểm tại 07 trên địa bàn xã.

           

               Tại điểm ấp Bình Hưng, UBMTTQVN xã cũng đã trao đổi, chia sẻ những kết quả đạt được trong thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để người dân biết hiểu rõ, nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đến cuối năm 2022. Theo đó, các nội dung lấy ý kiến gồm 2 mức đánh giá “Hài lòng”, “Chưa hài lòng” và “Lý do chưa hài lòng” đối với bộ câu hỏi liên quan đến kết quả xây dựng nông thôn mới. Qua đó, Ban Công tác Mặt trận các ấp chủ trì cùng các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến thông qua tổ chức phát phiếu cho các hộ gia đình, hướng dẫn hộ gia đình ghi phiếu trả lời câu hỏi và nhận phiếu từ các hộ gia đình, sau đó tổng hợp phiếu và gửi về Ban Thường trực UBMTTQVN xã. Thời gian tiến hành lấy ý kiến của người dân từ ngày 09/12 đến ngày 16/12/202.

 

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, là một trong những điều kiện, thủ tục bắt buộc trong hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, để người dân phát huy hiệu quả vai trò làm chủ trong tham gia xây dựng nông thôn mới. đồng thời nâng cao trách nhiệm của MTTQVN, các tổ chức thành viên của mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất, đúng quy trình, tiến độ thời gian, để xã Bình Long sớm được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022 theo Nghị quyết đã đề ra./.

 

Nguyễn Kim

các tin khác