Nông thôn mới

Kiểm tra, hỗ trợ xã Bình Long thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới

08:18 26/07/2022

    

Thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 22/06/2022 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025.

Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra, hỗ trợ xã Bình Long thực hiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, Phòng Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm tra việc thực hiện, hỗ trợ cập nhật hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí, chỉ tiêu do ngành Nông nghiệp phụ trách trong thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định 1260/QĐ-UBND ngày 22/06/2022 của UBND tỉnh.

Phòng đề nghị xã Bình Long tập trung rà soát hồ sơ minh chứng của các tiêu chí chưa đạt, đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện cập nhật hồ sơ minh chứng đầy đủ đảm bảo theo yêu cầu, hoàn thành sớm nhất tiêu chí nông thôn mới để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2022.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác