Nông thôn mới

Kiểm tra công tác duy trì, nâng chất thực hiện Nông thôn mới xã Bình Thủy

08:12 17/03/2022

    

Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện cùng với các ngành huyện đã có buổi làm việc với Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Bình Thủy nhằm kiểm tra công tác duy trì, nâng chất thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới và kết quả cập nhật hồ sơ minh chứng của xã theo Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Châu Phú về việc Kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2022.

Xã Bình Thủy được UBND tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2015 theo Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 25/12/2015.

Theo đánh giá của xã Bình Thủy, tính đến tháng 3/2022, xã hiện đạt 14/19 tiêu chí và 41/49 chỉ tiêu. Một số tiêu chí xã hiện chưa đạt như: Quy hoạch, Giao thông, Tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đoàn công tác huyện đã tiến hành kiểm tra việc cập nhật hồ sơ minh chứng của xã trong giai đoạn từ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến nay. Theo đó, xã Bình Thủy sẽ thực hiện hồ sơ minh chứng của năm 2015 và 2016 theo Quyết định 2361/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; giai đoạn từ năm 2017 đến nay hồ sơ minh chứng thực hiện theo Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh.

  Kết quả, việc thực hiện và lưu trữ hồ sơ minh chứng của xã Bình Thủy từ thời điểm được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh. Do đó, Đoàn huyện đề nghị Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã cần tập trung bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng và có kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu để tiến tới thực hiện xã Nông thôn mới nâng cao.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác