Nông thôn mới

Đoàn huyện kiểm tra, đánh giá tiến độ và hỗ trợ cập nhật hồ sơ minh chứng nông thông mới xã Bình Long

02:50 06/03/2022

    

Ngày 04/03/2022, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Châu Phú tổ chức buổi kiểm tra, đánh giá tiến độ và hỗ trợ cập nhật hồ sơ minh chứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại xã Bình Long. Ông Huỳnh Văn Hiếu – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Phú làm trưởng đoàn, cùng các thành viên Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của huyện và thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã về dự.

          Tại buổi làm việc, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã cũng đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cuả xã. Qua đó, đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với xã.  Đồng thời xem xét, hướng dẫn và hỗ trợ xã cập nhật hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí, chỉ tiêu, đề ra giải pháp thực hiện hiệu đối với các các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, đảm bảo hoàn thành đúng lộ trình từ nay đến năm 2023.

         Qua kiểm tra, thẩm định hồ sơ tại xã, đoàn đánh giá cao những kết quả mà xã đã đạt được, thống nhất đánh giá cơ bản xã đạt 14/19 tiêu chí và 42/49 chỉ tiêu về xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đảm bảo hồ sơ minh chứng cho các tiêu chí đầy đủ theo yêu cầu quy định, qua đó, đoàn cũng đề nghị địa phương tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để hướng tới đảm bảo đủ điều kiện để các cơ sở ngành, có cơ sở xác nhận kết quả thực hiện bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của xã, để công nhận đạt chuẩn đúng lộ trình đề ra.

Nguyễn Kim

các tin khác